Pressemelding fra det norske stavekontrollprosjektet

Oslo, 2006-02-27

Norsk stavekontroll forbedret med oppdaterte ordlister
– Arbeidet omsider i gang igjen etter fem år

Etter fem år med stillstand er arbeidet med den fritt tilgjengelige norske stavekontrollen endelig i gang igjen. Denne stavekontrollen benyttes for eksempel av kontorprogrampakken OpenOffice.org og e-postleseren Thunderbird. Stavekontrollen er den eneste for bokmål og nynorsk som er fritt tilgjengelig uten bruksbegrensninger. Den er lisensiert i henhold til GNU General Public License (GPL), og kan dermed brukes og videreutvikles av alle, under betingelse av at også andre får tilgang til endringene.

Arbeidet med stavekontrollen går ut på å lage en liste over korrekte bokmåls- og nynorskord, som så kombineres med regler for ordbøyninger for å lage regelfiler for ulike stavekontrollsystemer. Nye ord, språkrådets endringer og forhåpentligvis også informasjon om ordklasser og lignende kan dermed omsider legges inn og forbedres.

Vi inviterer alle som er opptatt av frie og gode retteprogrammer for bokmål og nynorsk til å delta i arbeidet.

«Vi er glad for at dette arbeidet endelig går videre, og stavekontrollen er blitt dramatisk bedre etter de siste endringene», sier Axel Bojer, prosjektleder i «Åpne kontorprogram på norsk».

Det norske stavekontrollprosjektet er i kontakt med lignende prosjekter, blant annet for å forbedre stavekontrollteknologien, for å utveksle verktøy for vedlikehold av orddatabasen, og for å få tilgang til relevante datasett. Et av disse prosjektene er et separat prosjekt ved Sametinget som er i gang med å utvikle samisk stavekontroll, blant annet for Linux.

Stavekontrollprosjektets nettsider:
http://no.speling.org/
http://alioth.debian.org/projects/spell-norwegian/
Samisk-prosjektets nettsider:
http://divvun.no/

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, pere hungry.com
Axel Bojer, axelb skolelinux.no, tlf 954 32 417

Valid HTML 4.01 Transitional